PROGRAM

Razem:

rozwijamy
naszą gminę

wspieramy
przedsiębiorców

rozwijamy
turystykę

dbamy o edukację
i kulturę

dbamy
o środowisko

budujemy
przyszłość

pomagamy
młodym

wspieramy
seniorów

ŁĄCZYMY POKOLENIA, CZYLI SENIOR NA MIARĘ ZŁOTA I INWESTYCJE W MŁODYCH

Znane są nam zróżnicowane potrzeby tych najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców Gminy Władysławowo. Chcemy zwiększać dostępność do Klubu Seniora, zwłaszcza dla mieszkańców z obszarów wiejskich, ale także stale rozszerzać jego działalność, włączając w nią dodatkowo osoby młode, tworząc w Gminie prawdziwą wspólnotę pokoleń.

Wierzymy, że nowoczesna Gmina powinna zabezpieczać również mieszkańcom potrzeby związane z wypoczynkiem, obcowaniem z kulturą oraz dawać możliwości na rozwijanie pasji i zainteresowań. Chcemy zorganizować w Gminie ośrodek kultury m.in. z salą koncertowo-kinową, kręgielnią, salą fitness, gdzie wszyscy mieszkańcy i odwiedzający nas turyści będą mogli skorzystać z najlepszej oferty wydarzeń i zajęć, nie zapominając przy tym o promowaniu lokalnej kultury, w szczególności w okresie letnim.

Wiemy, że młodym ludziom coraz ciężej jest planować zakładanie rodziny i zakup mieszkania, dlatego jesteśmy pewni, że zbliżająca się kadencja będzie najlepszym czasem na przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę przystępnych cenowo mieszkań oraz mieszkań komunalnych.

Chcemy stale koncentrować się na poprawie Państwa jakości i komfortu życia również poprzez wprowadzenie Karty Mieszkańca upoważniającej do zniżek w partnerstwie z innymi gminami i przedsiębiorcami, m.in. korzystania z preferencyjnych opłat w ramach strefy płatnego parkowania czy wydarzeń kulturalnych.

ROZWÓJ PRZEZ DUŻE R, CZYLI EDUKACJA I BIZNES

Wiemy, że fundamentem sukcesu i podstawą rozwoju jest gruntowna edukacja. Dlatego też chcemy wspierać rozwój placówek oświatowych na każdym szczeblu nauczania, m.in. poprzezzwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych – nowatorskich i zgodnych z oczekiwaniami uczniów, zwiększenie ilości miejsc w powstałym już przedszkolu publicznym, budowępierwszego żłobka publicznego, a nadto budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karwii oraz rozbudowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie. Swoją uwagę chcemy również skupić na przygotowaniu do budowy nowej szkoły w Jastrzębiej Górze.

Rozwój to jednak nie tylko wykształcenie - rozwój to również doświadczenie i możliwości. Chcemy pomagać naszym mieszkańcom w budowaniu ich sukcesu, chcemy wspierać przedsiębiorcze, kreatywne, aktywne i ambitne osoby w starcie w samodzielnie życie poprzez pomoc przy planowaniu i zakładaniu własnego biznesum.in. w formie punktu fachowej pomocy, oferującego również szkolenia z rachunkowości, social media, ubezpieczeń, przepisów prawa, czy pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej.

Sukcesy Gminy, to sukcesy jej mieszkańców, dlatego zwieńczeniem powyższego będzie utworzenie strefy inwestycyjnej, jako miejsca do realizacji swoich założeń i stałego rozwoju.

ODPOWIEDZIALNE INWESTYCJE

Rozwój infrastruktury nie powinien ograniczać się jedynie do modernizacji dróg, które oczywiście pełnią niezmiernie ważną rolę w zakresie organizacji Gminy i jej bezpieczeństwa, jednak powinny one zawsze pozostawać w parze z jakością zagospodarowania przestrzeni publicznej. Planujemy zatem dalsze rozbudowywanie miejsc, gdzie zarówno dzieci, ich rodzice, jak i seniorzy będą mogli spędzać wolny czas. Miejsca takie nie tylko wpływają na lepszy odbiór gminy przez turystów zwiększając jej atrakcyjność, ale przede wszystkim pozwalają mieszkańcom na aktywne organizowanie życia codziennego. Chcemy zatem kontynuować budowanie i rewitalizowanie takich stref w każdej miejscowości naszej Gminy i na każdym osiedlu Władysławowa.

Aktywne spędzanie czasu w naszej Gminie dopełnia rozbudowana oferta tras rowerowych przez co chcemy zmodernizować ścieżkę rowerową na trasie Swarzewo-Władysławowo-Chałupy.Istotnym jest dla nas również rozwój infrastruktury drogowej m.in. rozpoczęcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 (Władysławowo-Karwia) oraz utworzenie węzła komunikacyjnego w okolicy dworca PKP we Władysławowie.

Środowisko i odpowiedzialne organizowanie przestrzeni jest dla nas kluczowym wyzwaniem na najbliższe lata. Chcemy rozwijać infrastrukturę, ale jednocześnie zadbać o otaczającą nas przyrodę, poprawić estetykę przestrzeni publicznej, wyeksponować walory środowiska oraz przybliżyć je mieszkańcom i turystom bez narażania ich na uszczerbek. Wiemy jak ważny jest zrównoważony rozwój, przez co priorytetem jest dla nas zadbanie o jakość środowiska (czyste powietrze, gospodarka wodna, energetyka, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Będziemy stale rozwijać gminne programy proekologiczne.

TURYSTYKA NIE TYLKO LATEM

Kluczowym sektorem dla naszej Gminy jest turystyka, przez co chcemy dalej realizować zadania w zakresie przebudowy i budowy kolejnych wejść na plażę. Konieczna będzie ponadto poprawa i zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych (m.in. na kąpieliskach). Dodatkowo skupiać będziemy się na wydłużaniu sezonu turystycznego poprzez rozszerzanie możliwości odpoczynku na plaży i słońca na rzecz atrakcji lokalnych.Niezbędne będzie zatem rozbudowanie ich bazy, m.in. budowa ośrodka żeglarskiego, utworzenie bazy dla zimowego morsowania, wspomniany ośrodek kultury, przebudowa ratusza na funkcje społeczno-kulturalne i miejsce dla organizacji pozarządowych, budowa nowej biblioteki z funkcją kawiarnianą. Wierzymy, że tylko szeroko rozumiane porozumienie pozwoli nam odnosić sukcesy, przez co również w zakresie rozwoju turystyki planujemy poszerzać współpracę z okolicznymi gminami, celem stworzenia globalnego zaplecza turystycznego oraz zaproponowania naszym odwiedzającym atrakcyjnych i nowoczesnych form wypoczynku również poza sezonem letnim.

BEZPIECZEŃSTWO

Oprócz wspomnianego przez nas rozwoju kluczowym jest zadbanie o Państwa codzienne bezpieczeństwo, dlatego też chcemy przeprowadzić kompleksową modernizację obecnych i budowę nowych remiz strażackich w Gminie Władysławowo. Bezpieczeństwo na gminnych ulicach i chodnikach poprawi również całkowite oświetlenie wszystkich zurbanizowanych terenów Gminy oraz stała rozbudowa monitoringu.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Będziemy kontynuować działanie na rzecz zdrowia i jakości życia naszych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Priorytetem jest wspieranie działań aktywności ruchowej oraz rehabilitacja ze wskazaniem możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu naszych seniorów. Mamy również na celu upowszechnianie form profilaktyki zdrowotnej oraz metody wsparcia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (m.in. stworzenie punktu konsultacyjnego do diagnozy funkcjonalnej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz trudnościami w nauce).


Razem Odpowiedzialnie,
Łączymy Pokolenia
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE
Update cookies preferences